2022 Intake Dates:

DATES FOR TERM 1 — TERENGA ONE – Cohort 1:

Kura Whakahihiri: 24-25 January
Akoranga Whakahihiri: 11 February, 26 February, 11 March, 26 March, 10 April
Whakapūmautanga: Wednesdays – 6pm – 8pm

DATES FOR TERM 1 — TERENGA ONE – Cohort 2:

Kura Whakahihiri: 27-28 January
Akoranga Whakahihiri: 12 February, 25 February, 12 March, 25 March, 9 April
Whakapūmautanga: Wednesdays – 6pm – 8pm

DATES FOR TERM 2 — TERENGA TWO – Cohort 1:

Kura Whakahihiri: 26-27 April
Akoranga Whakahihiri: 13 May, 28 May, 10 June, 2 July, 11 July
Whakapūmautanga: Wednesdays – 6pm – 8pm

DATES FOR TERM 2 — TERENGA TWO – Cohort 2:

Kura Whakahihiri: 29-30 April
Akoranga Whakahihiri: 14 May, 27 May, 17 June, 3 July, 12 July
Whakapūmautanga: Wednesdays – 6pm – 8pm